Полиса Travel2Ohrid.com

Полисата е важечка од 30 мај 2009.

Принципи

Travel2Ohrid.com е наменет и функционира за:

-Помага на оние кои издаваат приватни соби,апартмани,вили или комплет станови на најлесен начин ги презентираат своите капацитети на туристите,лесно и едноставно менаџирање на вашите туристички објекти преку овој сајт.Со користење на Travel2ohrid.com вие стекнувате туристички контакти со туристи од земјава и од странство со што се зголемува посетеноста.

-Туристите кои го планираат својот одмор во Охрид и околните туристички места комплетно да го испланираат преку Travel2Ohrid.com. Ние ви ги презентираме сите потребни информации за саканите туристички објекти кои вие би сакале да ги користите а кои се презентирани на Travel2ohrid.com,услови кои ги нуди објектот,слики од објектот,обележан на мапа,оддалеченост од поважни дестинации (центар,автобуска станица,езеро).

Информации кои ги добиваме од вас

При логирање на сајтот потребно е да добиеме некои информации од вас и вашите туристички објекти кои податоци нема да бидат на никаков начин злоупотребени,напротив тие ќе бидат употребени во ваша корист, во секој случај ви нудиме опции со кои можете истите да ги измените.
Travel2Ohrid.com ги задржува правата доколку се забележат некои неправилности истите да бидат одстранети.

Доколку имате прашања контактирајте не !

Плаќање на годишна чланарина

За вашиот профил да биде објавен на Travel2Ohrid.com потребно е да се уплати едногодишна чланарина која за секоја категоријата на објект има одредена цена.
По уплатата на чланарината најдоцна во рок од 24 часа вашиот објект ќе биде активиран од страна на администраторот и видлив за туристите, од тој датум се смета годишното членство.

Погледни ценовник тука !

Погледни начин на плаќање тука !